.

 

Gebruik bovenstaande knop om per e-mail nadere informatie te krijgen, of (ook leuk!) uw commentaar en/of suggesties op deze site te geven.

 

Generatie 9

IX-a
Maagje Loenen.
Gehuwd 1) Nw.-Loosdrecht 16.5.1802 Pieter de Bree, gedoopt Nw.-Loosdrecht 31.10.1779, zoon van Willem Pietersz de Bree en Metje Aaltse van der Heyde, overleden  Nieuw-Loosdrecht 27.1.1815.
Gehuwd aldaar 2) 22.6.1817 Lammert Rebel, gedoopt Huizen 26.4.1789, zoon van Meeuwis Gerbertsz Rebel en Jannetje Lamberts Boer, overleden Nw.-Loosdrecht 10.10.1866. Maagje overleden Nw.-Loosdrecht 13.2.1843.

IX-b
Jacob Loenen.
Gehuwd Nw.-Loosdrecht 31.5.1812 Elsje Draijer, dienstbode, gedoopt Loenen a/Vecht 30.4.1780, dochter van Johannes Draijer, schipper, en Maria Catharina Donkelaar, overleden Nw.-Loosdrecht 18.1.1854.
Kinderen:
1. Catharina geb. 03.08.1812 Loosdrecht. Volgt X-a.
2. Rutger geb. 29.08.1814 Loosdrecht. Volgt X-b.
3. Marretje geb. 16.07.1817 Loosdrecht. Volgt X-c.
4. Johannes geb. 16.09.1820 Loosdrecht; ovl. 25.1.1821 in huis nr. 263
Jacob was landbouwer en veehouder, getrouwd met een schippersdochter. 1830 Diaken te Nw.-Loosdrecht.  Jacob kocht de boerderij recht tegenover de Nootweg in Loosdrecht, nu genoemd 'Hilverzicht,' voor 4.400,-- van Jan Willemsz de Bree. Door de veepest raakte hij al zijn vee kwijt; de koeien werd door soldaten afgemaakt en ter plekke begraven. Daarna ging hij z'n stallen maar schoonmaken ... en vond in de groep, in de mest, een pot met geld! Hij kon weer opstarten. Jacob overleden Nieuw-Loosdrecht op 8.1.1850.

IX-c
Jannetje Loenen.
Gehuwd, wonend in Holendrecht onder Ouderkerk, Ouder-Amstel op 24.2.1765 met Barend Post, weduwnaar van Neeltje Frans. In 1765 woonden zij in Groot Duyvendrecht op de plaats 'Strandvliet.' Barend is overleden voor sep. 1781. Jannetje is overleden 4.9.1781 in Ouder-Amstel.


Huwelijksinschrijving.

28.7.1745.
Voor notaris D. Oskamp te Utrecht verscheen o.a. Eldert Loenen. Er werd een boedelbeschrijving opgemaakt van de nalatenschap van Jannetje's grootmoeder, Gijsbertje Tijmens van Venendaal. Bij leven had oma hieruit al
600,-- voor Jannetje bestemd. Nu bleek dat zij recht had op ruim 1.074,--, door haar vader uit te keren als zij 25 jaar werd of als zij voordien zou trouwen. Ook ontving zij "om te employeren twaalf vrouwe hembden, twe goude spelden, en twe mesjes met silvere hegten welke door de overledene voor hare klijndogter mondeling geordonneert was."
(Bron: not.arch. Utrecht, inv.nr. U188a7, akte nr. 42).

IX-d
Ariaantje Loenen.
Gehuwd 1) Abcoude 6.6.1762 Gerrit van Kaspel, begraven Abcoude 6.6.1767 (op de dag af vijf jaar na hun huwelijk!). Gerrit hoorde tot een welgestelde boerenfamilie; een oom en een broer brachten het tot schepen van Abcoude.
Gehuwd 2) ondertrouw Voorburg 20.12.1767, getrouwd 3.1.1768 Dirk Hollander, geb. Wassenaar 7.1.1734, zoon van Hendrik de Hollander en Annetje (ook Jannetje en Anna) Verhoeven (ook Van der Hoeven), ged. r.k., 1786 schepen Abcoude, overleden 10.3.1790 Abcoude.

23.4.1778. Voor notaris Antonie van Goudoever te Utrecht verscheen Antony van Nydeken, weduwnaar Annetje Gijsberts van het Endt. Van Dirk Hollander, gehuwd Ariaantje Loenen, met haar zoontje Dirk Gerritsz van Caspel eigenaresse, huurde hij een huysinge, herberg en kolfbaan genaamd Het Haantje in Het Gein onder Abcoude-Proosdij gerecht, voor 103,-- per jaar.
(Bron: not.arch. Utrecht, inv.nr. U191a3, akte nr. 229; Het Utrechts Archief)
 

23.4.1778. Voor notaris A. van Goudoever te Utrecht verscheen Pieter Oostwaart die van Sijmen van Caspel voor de helft en van Dirk Hollander, gehuwd met Ariaantje Loenen, voor de andere helft huurde een huis etc. genaamd "Het Hennetje," gelegen in t Gein onder Abcoude. Ariaantje was gedeeltelijke eigenaresse geworden uit de boedel van haar eerst echtgenoot Gerrit van Caspel. Huur: 66,-- per jaar.
(Bron: not.arch. Utrecht, inv.nr.U191a3, akte nr. 230; Het Utrechts Archief)
 

23.4.1778. Voor notaris A. van Goudoever te Utrecht verscheen Dirk Hollander, die verklaarde van Sijmen van Caspel in huur te hebben gekregen de helft van een woning met hooiberg en schuur plus ruim 22 morgen weiland, gelegen in de Broeksijderpolder in t Gein, Abcoude/Proosdij gerecht. Hollander was getrouwd met Ariaantje Loenen, die de andere helft van de hofstede al bezat. Huur: 250,-- per jaar.
(Bron: not.arch. Utrecht, inv.nr. U191a3, akte nr. 231; Het Utrechts Archief).
 

Ariaantje overleden Abcoude 1.12.1811, begraven in eigen graf:


 

"Hier zijn begraven Arriaantje Loenen/weduwe/Dirk Hollander/eertijts weduwe van/Gerrit van Kaspel/
en haar zoon/Pieter van Kaspel/Gerritszoon/uit haar eerste huwelijk verwekt."

Vier en veertig jaar later maakte een zoon, Eldert, uit haar tweede huwelijk zijn testament. Hierin bepaalde hij o.a.: 'Daags na des testauteurs overlijden zal een hardstenen Grafzerk moeten worden gelegd op het graf gelegen in het Koor van de Kerk van Abcoude op welk graf nu staat E.H. en in welk graf begraven zijn Ariaantje Loenen weduwe Dirk Hollander, eertijts weduwe van Gerrit van Kaspel en haar zoon Pieter van Kaspel Gerritszn, in haar eerste huwelijk verwekt.'
Dit citaat is ontleend aan een artikel van de hand van Wim Timmer, verschenen in het tijdschrift De Angstelkroniek nr. 30 (2008) van de Historische Kring Abcoude - Baambrugge onder de titel Wegwijzers naar het Verleden. De auteur voegt hier nog aan toe:
' Vrijgezel Eldert was kennelijk zodanig aan zijn ouders verknocht dat zij resp. 66 jaar en 45 jaar na hun overlijden alsnog een gedenkteken kregen.'

IX-e
Elsje Loenen.
Gehuwd 1) Ouder-Amstel 13.9.1767 Klaas van Oosten.
Gehuwd 2) Dirk van Voorthuijsen.
Elsje werd begraven Ouder-Amstel 19.1.1805.

IX-f
Willem Loenen.
Gehuwd 1) Voorschoten 5.1768 Johanna van Outeren, ovl. voor 1796.
Kinderen:
1. Trijntje geb. 20.08.1769 Ouder-Amstel. Volgt X-d.
2. Cornelia geb. 09.09.1770 Ouder-Amstel.
3. Barnardus geb. 29.09.1771 Ouder-Amstel.
4. Cornelia geb. 11.10.1772 Ouder-Amstel.
6. Adriaantje geb. 22.09.1773 Abcoude.
7. Maria geb. 01.02.1775 Abcoude. Volgt X-e.
Viermaal staat er in het begraafboek van Ouder-Amstel 'kint van Wilm Loenen eigen graft.'
Willem trouwde 2) Ouder-Amstel 24.4.1796 Jannetje van Voornveld, gedoopt Nieuwer-Amstel 25.6.1769, dochter van Jan van Voornveld en Annetje Kramer, overleden Ouder-Amstel 13.4.1822.
8. Eldert geb. 31.03.1797 Ouder-Amstel. Volgt X-f.
9. Jan geb. 28.01.1801 Ouder-Amstel. Volgt X-g.
10. Trijntje geb. 09.03.1807 Ouder-Amstel; ovl. 15.01.1810 Ouder-Amstel.
Willem was boer van beroep en redelijk gegoed. Hij kocht althans in 1791 een boerderij met ruim twintig morgen land in de Bullewijk in de Rondenhoepelpolder  in Ouder-Amstel voor 11.300,--. Willem werd begraven Ouder-Amstel 1.9.1808.

IX-g
Arie Loenen.
Gehuwd 27.9.1789 Nigtevecht Sijtje Mensink, gedoopt Nigtevecht 15.3.1767, dochter van Jan Mensing en Trijntje Hulscher, overleden Ouderkerk 10.9.1821.
1. Eldert ged. 25.07.1790 Ouder-Amstel.
2. Trijntje ged. 23.10.1791 Ouder-Amstel. Volgt X-h.
Arie was boer van beroep. In 1774 kocht hij van Eelke Stallinga te Workum voor 90,77 'een swart bont gebeterde koe' die op St. Jacobsdag zou moeten kalveren. Mocht dat niet gebeuren dat zou Stallinga de koe terugkopen. Voor schout en schepenen verklaarden twee boeren dat er gn kalf was gekomen en ook niet zou komen. De koe zal wel terugverkocht zijn, maar de onkosten van het gerecht moest hij wel betalen: 11,70. Van Sijtje dateert de op n na oudste advertentie uit het Loenen-archief: 1821 (de oudste staat hieronder). Arie is overleden Ouder-Amstel 3.11.1815.

21.10.1790.
Voor notaris T. Koppen te Utrecht werd Arie Loenen, wonende te Ouderkerk aan den Amstel, door zijn schoonzuster Maria Mensink, weduwe van Arie Vogel, benoemd tot voogd over haar nalatenschap.

(Bron: Not.arch. inv.nr. U270a11, akte nr. 87; Het Utrechts Archief)
 


Bijna-oudste advertentie uit het Loenen-archief.

IX-h
Cornelis Loenen.
Gehuwd 1) Ouder-Amstel 22.3.1778 Neeltje Regtuit, gedoopt Ouder-Amstel 22.2.1755, dochter van Klaas Regtuijt en Dirkje Elbertse Paddenburg, begraven Ouder-Amstel 3.7.1787. Zij woonden in 1778 'aan den Amsteldijk onder den gerechte van Nieuwer Amstel.' Cornelis' zeer bemiddelde moeder deed op 1.3.1789 afstand van het beheer van haar goederen; Cornelis kreeg voor 3.000,-- een boerderij gelegen in Nieuwer-Amstel, aan de Amstel dicht bij Ouderkerk, waarvan de waarde op 17.000,-- was vastgesteld!
Gehuwd 2) Nigtevecht 27.9.1789 Gijsbertje de Graaf, geb. Nieuw-Loosdrecht 28.2.1768, dochter van Reyer de Graaf en Stijntje Aris Horst, overleden Nieuwer-Amstel 10.3.1820.
Cornelis is begraven Ouder-Amstel 25.3.1807.
Kind:
1. Trijntje ged. 10.01.1790 Ankeveen. Volgt X-i.

IX-i
Lijsbet Loenen.
Gehuwd Nw.-Loosdrecht 6.4.1792 Dirk Pietersz Bolmans, zoon van Pieter Bolman(s) en Jannigje (Jannitje) Jacobs van Voorthuizen, gedoopt Soest 1.4.1759. Woonde(n) 1795, 1816, 1820 in Loosdrecht. Dirk overleed 13.6.1822 in Oud-Loosdrecht.

IX-j
Aaltje Loenen.
Gehuwd Nw.-Loosdrecht 8.5.1803 Barend Dolman, gedoopt Oud-Loosdrecht 3.7.1768, zoon van Willem Barendsz Dolman en Neeltje Cooij, weduwnaar van Gerritje Dirks Timmer, overleden  Nw.-Loosdrecht 12.5.1826. Aaltje overleden aldaar 7.8.1843.

IX-k
Jan Loenen.
Gehuwd Loosdrecht 5.11.1826 Maria Me(t)s, geboren Haarlem 11.4.1875, dienstbode, dochter van Izak Mes en Anna de Koning. Maria overleed Haarlem 29.2.1860. Jan was altijd zonder beroep. 1829 Kerkvoogd, diaken. 1820 Administrateur van de diaconie. 1830, 1831 Diaken. Hij was welgesteld, want hij werd Rang 1 begraven en daarvoor werd niet de gebruikelijke 6,-- aan de kerk betaald, maar 14,--. Jan is overleden Nw.-Loosdrecht 29.7.1849:

IX-l
Neeltje Loenen.
Gehuwd Nw.-Loosdrecht 26.12.1803 Gijsbert Timmerman, ged. Nw.-Loosdrecht 6.10.1765, zoon van Maarten Teunisz Timmerman en Aaltje Janse Pos, overleden Loosdrecht 24.1.1861, 95 jaar oud! Neeltje verzocht de gemeente in 1801 de nering van haar vader (zout, zeep enz.) in het ouderlijk huis te mogen voorzetten. Dat werd toegestaan; inmiddels was ook 'snuyftabak' in de winkel te koop. Neeltje overleed Nw.-Loosdrecht 26.12.1817; Gijsbert hertrouwde binnen zes maanden met Eva Jansen.

IX-m
Pieter Loenen.
Gehuwd Oud-Loosdrecht 24.11.1799 Annetje Smit, gedoopt  Tienhoven 24.3.1771, wonend Breukeleveen, dochter van Hendrik Hendriksz Smit en Annigje Gerrits de Graaf, overleden  Loosdrecht 2.3.1842.
Kinderen:
1. Klaas geb. 24.08.1800 Oud-Loosdrecht. Volgt X-j.
2. Anna geb. 30.09.1802 Oud-Loosdrecht. Volgt X-k.
3. Hendrik geb. 09.03.1805 Oud-Loosdrecht.
Pieter was bakker van beroep 'in het huys van sijne meesteresse de wed. Anthony Dulman.' Het huis huurde hij en van daaruit verkocht hij ook boter, kaas en spek (zgn. 'vette waren'). Ook was hij brandmeester. Pieter overleden Loosdrecht 11.5.1835.Het gezin was arm; Pieter werd op kosten van de diaconie in de kerk begraven op de goedkoopste rang: nr. 4.

IX-n
Jannetje Loenen.
Jannetje huwde 1) Nw.-Loosdrecht 29.10.1797 Klaas Kleyn, gedoopt Tienhoven 28.11.1753, zoon van Gerrit Jacobsz Kleyn en Merrigje Gijsberts de Graaf, overleden Loosdrecht 24.6.1813.
Vader Klaas gaf toestemming dat Jannetje (29) trouwde met Klaas Kleyn (44):Huwde 2) Tienhoven 23.6.1814 Evert Bos, haar zwager, veender te Breukeleveen, gedoopt Oud-Loosdrecht 28.1.1759, zoon van Jan Zegertsz Bos en Lijsje Everts van Leeuwen, overleden Breukelen/St. Pieters 13.1.1831. Jannetje overleden Breukelen 22.4.1859.

IX-o
Jan Loenen.
Gehuwd 's Graveland 27.7.1795 Barbera van Nes, gedoopt  Baambrugge 24.2.1776, dochter van Lambert van Nes en Marritje Bogaard, begraven Nederhorst den Berg 1830. Jan, werkman, is overleden aldaar 13.8.1828.
Kinderen:
1. Toontje geb. 27.01.1796 Nederhorst den Berg.
2. Teuntje geb. 28.09.1797 Nederhorst den Berg. Volgt X-l.
3. Lammertje geb. 09.09.1800 Nederhorst den Berg. Volgt X-m.
4. Klaas geb. 24.11.1801 Nederhorst den Berg.
5. Klaas geb. 18.04.1803 Nederhorst den Berg.
6. Claas geb. 22.02.1805 Nederhorst den Berg.
7. Geertje geb. 14.02.1807 Nederhorst den Berg; ovl. 01.12.1821.
8. Klaasje geb. 22.09.1808 Nederhorst den Berg. Volgt X-n.
9. Neeltje geb. 12.11.1815 Nederhorst den Berg. Volgt X-o.
Jan was van beroep werkman en zeer arm. De diaconie van Nieuw-Loosdrecht betaalde 1826 aan 'Jan Loenen aan den Berg' als nootpenning 5,--. Idem 1828, nu wonend Overmeer,
3,-- en aan ' d' Chirurgijn van den Berg'  29,80.

IX-p
Dirk Dirksz Loenen.
Gehuwd Tienhoven 15.5.1791 Weijntje Verhoef, gedoopt aldaar 4.11.1770, dochter van Dirk Claasz Verhoef  en Petertje Cornelis de Jong, overleden Nw.-Loosdrecht 3.2.1827.
Kinderen:
1. Klaasje geb. 26.02.1791 Nw.-Loosdrecht. Volgt X-p.
2. Petertje geb. 02.07.1793 Nw.-Loosdrecht; ovl. 21.07.1866 Nw.-Loosdrecht.
3. Annetje geb. 02.10.1794 Nw.-Loosdrecht; ovl. 28.07.1866 Nw.-Loosdrecht.
4. Dirkje geb. 14.01.1796 Nw.-Loosdrecht. Volgt X-q.
5. Dirk geb. 27.12.1796 Nw.-Loosdrecht; ovl. 19.04.1797 Nw.-Loosdrecht.
6. levenloos 12.1797 Nw.-Loosdrecht.
7. Dirk geb. 03.01.1800  Nw.-Loosdrecht; ovl. 24.07.1866 Nw.-Loosdrecht.
8. Klaas geb. 21.07.1802 Nw.-Loosdrecht.
9. Klaas geb. 04.04.1804 Nw.-Loosdrecht. Volgt X-r.
10. Wijntje geb. 08.07.1807 Nw.-Loosdrecht. Volgt X-s.
11. Marten geb. 18.12.1815 Nw.-Loosdrecht. Volgt X-t.
Dirk was veehouder van beroep, wonend tegenover kasteel Sypesteyn in Nw.-Loosdrecht. Hij was welgesteld, trouwde zelfs 1e klasse dubbel. Diaken, ouderling, weesmeester, schepen, armmeester, lid  en wethouder van het gemeentebestuur. Dirk overleed Nw.-Loosdrecht 16.7.1837.
Geschilderde portretjes van Dirk en Wijntje:

Petertje, Annetje en Dirk bleven ongehuwd; ze woonden bij elkaar. In 1866 maakte de cholera binnen enkele dagen een eind aan deze drie levens.
Zoon Klaas maakte nogal eens gedichten. Kort voor de dood van zijn moeder:

'Iets tot genagtzegging aan mijne zwakke lieve Moeder, in hare laatste zwakheid hares levens, en verdere huisgenoten.

Genagt mijn moederlief, genagt.
Rust wel, Rust aangenaam, slaap zacht.
'k Wensch dat de slaap mag strekken
tot sterking voor U zwak gestel.
Daarom nog eens: Rust zacht, slaap wel.
God moge U bedekken
met vleuglen zijner liefde en magt.
Dit wensch ik allen, goeden nacht.'

 

IX-q
Marten (Merten) Petersz Loenen.
Marten (zoals hij zichzelf noemde) trouwde op 23.2.1781 in Tienhoven met Cornelia Jacobsd Bakker. Cornelia overleed 9.12.1831 in Breukelen/St. Pieters, oud 75 jaar; namen van haar ouders onbekend.
Kinderen:
1. Maria ged. 27.10.1782 Tienhoven; ovl. 12.12.1868 Breukelen.
2. Jacob ged. 19.09.1783 Tienhoven.
3. Peter ged. 27.11.1785 Tienhoven. Volgt X-u.
4. Grietjen ged. 22.11.1789 Tienhoven
. Volgt X-v.
Het echtpaar woonde in Breukeleveen. Marten komt voor als 'landman' en als 'veenman.' Marten was in 1789 schepen van Breukeleveen. Samen met zijn broer Dirk werd Marten aangesteld tot voogd over de kinderen van zijn zus Geertje Loenen, gehuwd met Gijsbert Verhoef. Marten is op 62-jarige leeftijd overleden op 7.3.1817. Dochter Maria bleef ongehuwd.

14.5.1796.
Voor notaris H.N. Schalkwijk Velden te Utrecht verschenen Marten Loenen, wonend Breukeleveen, en zijn broer Dirk Loenen, wonend Baambrugge.
Marten had van iemand 399,-- 4 % rente geleend en Dirk stelde zich hiervoor borg.
Hun handtekeningen:

 (Bron: not.arch. Utrecht, inv.nr. U242a23, akte nr. 118; Het Utrechts Archief).

IX-r
Dirk Petersz Loenen.
Gehuwd 1) Tienhoven 11.11.1781 Grietje van Haksvoort, gedoopt  De Bilt 11.2.1753, dochter van Gijsbert Tijsz van Haksvoort en Willemijntje Hendrikse de Waal.
Kinderen:
1. Maria geb. 08.09.1782 Maartensdijk.
Gehuwd 2) Baambrugge 12.12.1784 Aletje Dirks Verhoef, gedoopt Nieuw-Loosdrecht 13.12.1750, dochter van Dirk Jansz Verhoef en Hendrikje Hendriks van Essen, overleden Abcoude/Baambrugge 9.1.1809.
2. Pieter geb. 18.09.1785 Abcoude/Baambrugge.  Volgt X-w.
3. Dirk geb. 08.10.1786 Abcoude/Baambrugge.
4. Dirk geb. 28.10.1787 Abcoude/Baambrugge. Volgt X-x.
5. Hendrikje geb. 25.12.1788 Abcoude/Baambrugge. Volgt X-y.
6. Marten geb. 27.07.1790 Abcoude/Baambrugge.
7. Jan geb. 02.09.1792 Abcoude/Baambrugge. Volgt X-z.
Gehuwd 3) Abcoude 14.10.1810 Jannetje Schipper, JD, werkster Abcoude, gedoopt  Maarsseveen 1.1.1786, dochter van Barend Hendrik Schipper en Lena Frans Hazenberg, overleden Abcoude/Baambrugge 25.11.1831.
8. Barend geb. 13.12.1810 Abcoude/Baambrugge; ovl. 09.06.1828 Abcoude/Proosdij en Aasdom
9. Maria geb. 09.05.1812 Abcoude/Baambrugge; ovl. 16.05.1821 Baambrugge.
10. Hendrik geb. 22.09.1813 Abcoude/Baambrugge; ovl. 02.09.1838 Abcoude/Proosdij en Aasdom.
11. Neeltje geb. 25.01.1815 Abcoude/Baambrugge; ovl. 20.04.1832 Abcoude/Proosdij en Aasdom.
12. Marten geb. 05.11.1816 Abcoude/Baambrugge;  ovl. 29.06.1825 Abcoude/Proosdij en Aasdom.
13. Cornelis geb. 01.02.1818 Abcoude/Baambrugge; ovl. 21.12.1828 Abcoude/Proosdij en Aasdom.
14. Lena geb. 24.05.1819 Abcoude/Baambrugge. Volgt X-aa.
15. Abraham geb. 02.01.1821 Abcoude/Baambrugge. Volgt X-ab.
16. Maria geb. 03.09.1823 Abcoude/Proosdij en Aasdom. Volgt X-ac.
17. Geertje geb. 03.09.1823 Abcoude/Proosdij en Aasdom; ovl. 25.04.1825 Abcoude/Proosdij en Aasdom.
Dirks beroep: veehouder, werkman, karnemelksboer. Ouderling, schepen. Patriot. Tot zijn 2e huwelijk woonde hij in Achterwetering; daarna op de hoefstede 'Beek en Geijn' tussen Abcoude en Baambrugge gelegen. Deze boerderij wordt al in 1754 genoemd en staat er nog steeds! 
Zie ook bij broer Marten hierboven voor handtekening.

   

Dirk is overleden Abcoude/Proosdij en Aasdom 6.10.1825.

4.6.1795.
Voor notaris T. Koppen verscheen Jan Hulleman, wonend te Abcoude. Hij maakte zijn testament en benoemde o.a. Dirk Loenen te Baambrugge tot executeur van het testament.

(Bron: not.arch. Utrecht, inv.nr. U270a16, akte nr. 44; Het Utrechts Archief)
 

28.2.1811.
Voor notaris T. Koppen verscheen Jan Hulleman, wonend te Abcoude. Hij maakte opnieuw zijn testament en benoemde o.a. "Dirk Pieter Loenen," huisman te Baambrugge, tot executeur van het testament.
(Bron: not.arch. Utrecht, inv.nr. U270a18, akte nr. 90; Het Utrechts Archief)
 

IX-s
Geertje Loenen.
Gehuwd Gijsbert Verhoef, zoon van Dirk Jansz Verhoef en Hendrikje Hendriks van Essen, overleden Baambrugge 18.6.1794. Na zeven jaar verhuisd naar Baambrugge en toen zij weduwe was geworden verhuisde zij naar de 'Abkouderweg onder Weespercarspel op de hofstede genaamd Land Genoegen.'

IX-t
Geertje Loenen.
Gehuwd Tienhoven 18.12.1785 Harmen Nederhorst, geboren Bune 1756, overleden Maarsseveen 22.11.1822, veenman. Bune is Bhne, in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, district Harz. Geertje overleden Maarsseveen 21.11.1835. Harmen: Zie bij schoonvader Eldert Martensz Loenen.

_________________________________________________________________________________________________________


Het middeleeuwse 'regthuys' van Loosdrecht, waar veel voorouders mee te maken hebben gehad.
Voor het gebouw vonden de openbare straffen plaats (geseling, brandmerken enz.).
De schepenen - waar dus veel Loenens bij hoorden - vergaderden in de kamer rechts.
Tekening van M. Betlem, 10.4.1880, kort voor de afbraak.

_______________________________________________________________________________

Home

Gen. 0     Gen. 1     Gen. 2     Gen. 3     Gen. 4     Gen. 5     Gen. 6

Gen. 7     Gen. 8     Gen. 10     Gen. 11     Gen. 12     Gen. 13     Gen. 14

Gen. 15     Gen. 16